01.05.2018 16:33

Pål Buer

Pål Buer(46) har etablerert seg som en av landets beste travtrenere. Rogalendingen startet opp i som trener i Norge i 2010, etter 8 år i USA. Buer gjør det stadig bedre. Og vi tror dette er en trener som kommer til å sette mer og mer preg på travbanene, i årene som kommer. Vi har derfor tatt en prat med Pål Buer. Han mener også han har noen gode vinnersjanser på Forus i kveld.

Pål Buer har etablert seg som en av de aller beste trenerne i landet. Han startet opp i Norge i 2010 etter ca. 8 år i USA. Hvor han var privat trener hos Joie De Vie Farm i ca. 6 år, og privat trener på Lindy Farms i ca. 1 år. I dette intervjuet skjønner vi hvorfor Buer har gjort det godt. Og vi tror han kommer til å gjøre det enda bedre i årene som kommer. Pål Buer har ambisjoner for fremtiden. Han vil satse hardt på unghester de kommende årene.

 

                                                               Greyhound d`Estino er et Buer produkt som har gjort det godt, her etter Derby Kval seier i 2016(Foto:Hesteguiden.com)

 

Pål det har stadig gått fremover siden du startet opp i Norge for ca. 8 år siden, hva er årsakene til fremgangene?

Hovedgrunnen er nok at jeg begynner vel å få det man kan kalle erfaring. Jeg følte også jeg lærte mye under tiden jeg var i USA. Jeg hadde også gode hester å ta hånd om der. Og tok med meg mye av erfaringen hjem til Norge. I tillegg har jeg naturligvis egne teorier hvorledes man bør trene en hest. Men erfaring er nok hovedgrunnen til at vi har lykkes bra.

Du var jo i USA noen år og bør således ha et bra kontakt nett «over there». Hvorfor har du aldri importert noen hester fra den kanten?

Det er fordi det er et helt annet «game» derover. De gode hestene er veldig dyre. Jeg føler også det er mye hester som ser bra ut på papiret, som egentlig ikke er noen bra hester. Man må også huske på at man har et helt annet dopingreglement. Nå kjenner ikke jeg helt til reglene i dag. Men når jeg var over der, så kunne man ledd behandle hestene 4 dager før løp. Man kunne også væske behandle hestene innen forbi andre tider der. Jeg føler det er mange hester som fungerer bra i USA, ikke har de samme mulighetene her til lands, med tanke på disse tingene. Jeg har derfor aldri hatt noen følelse på at dette er det rette for min virksomhet. Man må også huske på at transporten fra USA er dyr. Hestene som kommer over Atlanterhavet havner vel ofte i Belgia, og går videre herifra. Man er da fort oppe i transport i 100000 kroners klassen. Så det blir veldig kostbart.

Hvem utgjør stall Pål Buer?

Mariann Borgen har vært heltidsansatt siden 1. Januar. Jasmin Ahlf har vært hos meg i ca. 3 år. Marte Skogen Skjold er også deltidsansatt og har vært hos meg i noen år. Dette er flinke jenter med den denne innstillingen.

Hvor viktig er medarbeiderne?

At man har de rette folkene har veldig mye å si for meg. Frem til for omtrent 1 år siden, har jeg hatt en 12-13 hester. Mye av grunnen til dette er at det ikke har vært så lett å få tak i de rette folkene til å jobbe i stallen. Mens nå føler jeg at jeg har det, da er det også mulig å ha litt mer hester i trening. Per nå ligger vi på en 16-17 hester i trening. Skal man utvikle en god bedrift. Er de ansatte helt avgjørende om man skal få dette til, sier Pål Buer klokkeklart.

Har du en god dialog med eierne, hva gjør Pål Buer for å skaffe nye kunder?

Pål sukker litt. Jeg er vel kanskje ikke den som ringer folk ned for å få hest i trening.  Men for å være helt ærlig så føler jeg yrket er veldig krevende tidsmessig. Så det blir vel kanskje ikke nok tid til å jakte nye hesteeiere. Mitt fokus blir derfor å levere varene i banen, både som kusk og trener. Jeg har derfor ikke søkt aktivt etter nye eiere. Nå er det ikke sikkert dette er riktig. Men jeg legger også mye vekt på å ha en god dialog med de eierne jeg har. På andelshestene har vi egne facebook grupper. Her blir det oppdatert info 1-2 ganger i uka. Forteller da om treningsarbeidene og hvordan hestene har vært. Det blir ikke kjørt et hurtigarbeid på min stall, uten at eierne får innblikk i hvordan dette så ut. Det har også kommet inn litt nye eiere den siste tiden. Dette er naturligvis gledelig. Dette i kombinasjon med at jeg har hatt trofaste eiere i mange år. Gjør at jeg ser lyst på fremtiden. Det gjelder å ta vare med de eierne man har, i kombinasjon med nye. Noen ganger får man kanskje ikke en hest til å fungere optimalt. Men holder en åpen dialog med eier ukentlig. Det er da mye lettere at man får trene en ny hest for denne eieren. Man har tross alt spilt med åpne kort ovenfor denne kunden.  

Hva koster det å ha hest i trening hos Pål Buer?

Hos meg fakturer man inklusive sko, laktatprøver (som koster 40-50 kr per gang), markur 4 ganger per år, jeg har også egen blodprøve apparat som måler de mest enkle ting som infeksjoner etc. Jeg har ikke noen tilleggspriser til disse tingene. Når man summerer alt. Koster det ca. 13500 kr inkl mva per måned hos meg.

Vi ser en dreining mot flere unghester på stallen, er dette bevisst?

Ja, dette er blitt bevisst. Tidligere har det vært ganske enkelt å få tak i hester fra utlandet. Men føler dette er blitt mer utfordrende, prisene er også blitt høyere. Jeg vet hva en god hest koster. Og føler i mange tilfeller prisen blir for høy ift hva man har å kjøre om i banen. Av erfaring føler jeg også at dette er hester som har helsemessige plager, man kan vel kalle det skjulte feil og mangler. Man har alltid sagt det er dyrt å få frem en god unghest. Men føler regnestykket ift import begynner å jevne seg ut. En bra løpshest fra Holland eller Danmark koster minimum 15000 Euro i dag. Dette er heller ikke noen superstjerne. Jeg føler derfor det er bedre å få inn en unghest tidlig, og få kontroll på denne. Her har man også muligheten til å skaffe seg en superstjerne. Og det er dette vi jobber i mot og drømmer om. Importen kan nå et stykke, men noen superstjerne får man neppe. Man har gode vilkår i de norske unghest løpene. Og også mulighet for premiesjansen. Jeg kommer derfor til å satse mer på dette fremover. Alle blir naturligvis ikke aktuelle for de aller største løpene. Men man kan uansett få en god løpshest med fine inntjeningsmuligheter om man satser på unghest.

Vi ser du har N.Y Royal Flush og Tiffany Yellow som begge er 3 år. Begge skal ut i prøveløp i kveld. Er dette hester vi får høre mer om i år?

Jeg har tre stykk 3 åringer i år. Den siste heter Rebella Matters og skal ut i løp på Bergen til Torsdag. Alle tre har gjort det de skal. De har hatt en god vinter og fått trent mye. De to som kommer ut i prøveløp i kveld har gått 21 på en 2000 meter på en fin måte, gjort det lett. Mens Rebella Matters gikk 17 første 1000 meter i prøveløp. Det er naturligvis tidlig å si hvor langt det rekker med disse tre. Men jeg har en god følelse for alle tre av dem. De har fått trent godt over lengre tid. Og heller ikke hatt noen store problemer. Vi har derfor fått bygd opp et bra treningsgrunnlag på dem. Noe jeg føler er viktig om man skal lykkes. Opplegget vi har hatt i høst/vinter og vår føler jeg derfor vi har truffet bra med.

Her kan du kjøpe Pål Buer sitt V65 forslag til kveldens Forus løp:

 

Det ser ut som om du jobber veldig systematisk med hestene dine. Gjør du dette med unghestene også?

Unghestene trener veldig mye, med lav intensitet. Fra september måned har de blitt trent 6 dager i uka frem til midten av februar måned. Kjørt mye i 1,40 fart med dem frem til da. Etter det har vi gått litt ned på antall kilometer, samt økt farten litt.  Det ligger mye arbeid bak disse unghestene.  Vi er tre fulltidsansatte på 17 hester. Og jeg føler ikke vi kan ha noe mer hester, når vi har såpass mye unghester,som skal trenes mange ganger per uke. De tre nevnte 3 åringene har også blitt trent mye sammen. Det er ikke alltid vi trener slik. Men disse har vært såpass jevne treningsmessig, at det har passet fint. Laktatverdiene har variert litt ift hvem som er best for dagen. Så jeg kan ikke trekke frem hvem av de som blir best av dem per nå.

Du er jo en banetrener som trener på Forus travbane. Hva føler du er forskjellene med å drive her? Kontra en trener som trener på et anlegg?

Jeg ser bare fordeler med å være banetrener. Underlaget er stort sett topp hele tiden. Vi trener ikke på dårlig underlag. Og vi har både banen og indrebane å trene på. Jeg føler det er en av grunnene til at vi f.eks. klarer å holde unghestene friske. Jeg har reist litt rundt omkring. Og har vel den oppfatningen at det finnes ikke et land i verden som har så lite fokus på treningsunderlag som i Norge. Ta f.eks. Sverige og USA, her snakkes underlaget om til stadighet. Man kan også se på, Frode Hamre. Dette har vært Norges beste trener i en årrekke. Her er det enormt fokus på underlag, tror ikke det er tilfeldig.  Jeg ser ikke de store minusene med å trene på en bane. Jeg har også tilgang til bra med luftegårder. Har også en sand grop som er prikkfri til enhver tid.

Så du har aldri vurdert å forlate Forus Travbane til fordel for et anlegg?

Nei, da må de kaste meg ut, kommer det kontant fra Rogalendigen. Jeg føler jeg har alt hva jeg trenger her jeg er nå. Før hadde man en langt større grad av gårder hvor man kunne trene hest. Treningsveiene i Rogaland er i en stor grad borte. Jeg kan ikke se noen alternativer som er bedre enn der jeg er nå.

Jobber du like systematisk når du anskaffer deg unghester? Hva ser du etter?

Når jeg var i USA la jeg et enormt arbeid i å se på unghester før auksjonene tok til. Frem til nå har jeg ikke hatt så mange kunder som har vært interesserte i å kjøpe unghester. I det senere har jeg fokusert mer på dette. Har rådført meg med litt folk mht stammer, blant annet SophiaPedigrees. Jeg føler meg ikke som noen stamme ekspert. Og som tidligere nevnt, tiden til en travtrener er begrenset. Jeg har derfor søkt litt ekstern hjelp mht stammer. Jeg føler derimot jeg har lang erfaring med å se på unghester. Og har en klar tanke om hvordan en unghest bør se ut. Jeg så nok en 400-500 åringer i forbindelse med auksjoner fra tiden i USA. Jeg bruker alltid å ta en tur ut til Bergslien med Thai oppdrettet og litt oppdrettere i mitt distrikt. Må være ærlig på at jeg synes en del av prisene på fjorårets auksjoner var kunstig høye på en del av hestene.  Synes også trenden peker litt mot at en del av de mest spennende unghestene er plukket ut på forhånd, til og med før de er født.  Dette synes jeg er litt frustrerende. Men tross alt, markedet bestemmer. Jeg har derfor allerede kjøpt inn 3 stykk åringer til stallen i år. Vi kommer til å øke i årene som kommer. Jeg har som nevnt 3 stykk som er 3 år i år. Per nå har jeg 6 stykk på 2 år som enten er inne, eller skal inn til høsten. Jeg har også 4-5 stykk åringer som skal inn i mitt system til høsten. Jeg satser på å ha et tilbud for å knytte til meg hestene tidlig.  Jeg vil derfor ha et unghest treningstilbud fra høsten av. Dette blir første året hvor planen er at man skal ha en åring fra september til september, hvor man tilbyr en unghest pris som er konkurranse dyktig med det andre unghest trenere tar. Jeg har derfor søkt Forus om ekstra stallplass fra høsten av. I tillegg skal Bjørn Steine som er en ung og lovende kar, begynne å jobbe for fullt hos meg fra høsten av. Bjørn har vært hos meg i forbindelse med sommerjobb. Han er en topp mann, som jeg vet kommer til å fungere veldig bra i mitt team. Bra folk som tillit blant kundene mine, er viktig, understreker Pål Buer.

4 årige Goldstile er vel en derbykort fra din stall i år. Hvordan ser det ut med han om dagen?

Ja det kan hende han er det. Men jeg føler meg ikke sikker. Han skuffet mot slutten av fjoråret. Han har vist at det er en sterk og god hest. Men han har manglet en del toppfart, galoppert har han også gjort en del av. Han er operert i noen ledd siden i fjor og han er kastrert. Det har tatt tid før han har satt seg. Men føler hesten har begynt å sette seg treningsmessig de siste 14 dagene.  Begynner derfor å se mer lyst på det. Men hesten må utvikle seg en del før vi kan kalle han et seriøst derby kort. Han skal få god tid på seg, så får vi se.

 

Er Goldstile et derby kort i år? Buer mener det er endel som må bli bedre før den tid. (Foto:Hesteguiden.com)

 

Massive Attack er en spennende årsdebutant i kveld? Hvordan har du trent han i vinter?

Han virker sterk, og har trent fint. Han har ikke fått så mange tøffe treningsarbeider. På puls og laktat har han vært kjempefin. Men hatt noen få tøffe jobb, og der har han imponert. Hesten hadde en alvorlig kneskade når han kom til oss som 3 åring. Men klart seg godt. Jeg føler det bare er dårlig beintøy som kan stoppe denne hesten for å ha en skikkelig god sesong i år. Han har som fortest gått 22 i en treningsvogn på en fin måte. Og mener han skal være skikkelig forberedt før kveldens løp. Han er aktuell for seier, sier Pål Buer.  

 

 Massive Attack er tilbake i banen i kveld. Han er seiersaktuell direkte, sier Buer. (Foto:Hesteguiden.com)

 

Kjører du ellers noen hester som er aktuelle for seier i kveld?

Ja, Come Vacation må regnes. Hun har fått et løp etter pause, gikk bra da med 13,0 siste 1000 meter. Og 11,5 siste 500 meter, ute i sporene. Hun er nok ytterligere skjerpet med løp i kroppen. Men 40 meter tillegg er mye i et stort felt. Må på bongen. Stallhesten, Dream Princess skal kjøres av Tom Erga i samme løp. Hun kan være aktuell i toppen om det blir vrient for dem på langt tillegg.

Om vi ser spesifikt på ditt område rundt Forus. Hvordan ser Pål Buer på fremtiden her?

Jeg ser lyst på det. Jeg kan bare snakke for meg selv. Det har aldri vært så mye folk på stallen. Engasjementet rundt stallen er også på topp. Jeg har aldri hatt lignende interesse rundt det jeg holder på med iallfall. Man har helt klart travpolitiske utfordringer. Men jeg må fokusere på det jeg holder på med. Og det er å trene hest, samt ta meg av eiere og ansatte. Jeg er iallfall positiv på fremtiden. Travet i Rogaland generelt sett har vært litt på stedet hvil noen år. Men jeg føler det styret som har vært her de to siste årene har gjort en god jobb. Jeg har også et positivt inntrykk av den nye daglige lederen, Bjørn Bagstevold. Vi trenger et friskt pust utenifra med nye idéer. Mannen ser ut til å ha ambisjoner og tenker på en ny måte. Han vil også bruke banen til noe annet enn bare travløp. Dette tror jeg er helt riktig. Vi trenger å få nye folk inn på banen, samtidig som vi tjener penger på det store området man disponerer. Vi trenere har også hatt en god dialog med han til nå. Styret skal ha ros for det som man har fått til de siste årene. Vi må ha de rette folkene i de rette stillingene. Det føler jeg Forus regionen har nå.

I et lengre tidsperspektiv, kan USA bli aktuelt for Pål Buer igjen?

Nei,det tror jeg ikke. Jeg er godt etablert her jeg er nå. Og kona er svært travel med dressur ridning. Vi var borte i 8 år, dette var en fantastisk tid. Ville ikke vært foruten den. Men nei, vi blir her vi er.

Her kan du kjøpe Pål Buer sitt V65 forslag til kveldens løp:

 Vinnerbongen takker Pål Buer for praten. Og ønsker han og hans team lykke til fremover.

Buer venter seg en enda skarpere Come Vacation i kveld  (Foto:Hesteguiden.com)