Tips og baneforhold

Før du skal levere galopp spillet ditt er en viktig faktor baneforholdene. Her vil vi gi rapport på hvordan banen blir!